Att det är viktigt att läsa högt för sina barn är något som de flesta av oss hört tidigare.

Men varför?

Vad är det med läsning som är så fördelaktigt för barnets uppväxt och utveckling?

Det är inte ovanligt att meningen  ”Läs högt för ditt barn” återupprepas när man är förälder.

I den här artikeln tänkte vi gå djupare in på just varför det är så viktigt att läsa för sina barn.

De flesta av oss har själva blivit uppväxta med nattsagor och högläsning under barndomen.

I många familjer ses det som en självklarhet att antingen pappa eller mamma läser en bok vid sängdags.

Det finns även de som sätter igång ljudböcker till barnet, som också har en viss påverkan när det handlar om att förbättra barnets språk- och kommunikationsförmåga, men inte alls i samma utsträckning som när en förälder faktiskt sitter tillsammans med barnet och läser.

Läsning stärker relationen mellan barn och förälder

Efter en lång och stressig dag kan en lässtund verkligen göra susen.

Det hjälper både dig och barnet att varva ner efter en äventyrlig dag, samtidigt som ni får kvalitétstid med varandra.

Läsning skapar därför en starkare relation mellan förälder och barn, vilket självklart är viktigt.

För att barn ska kunna känna sig trygga i sin omgivning behövs närhet, speciellt från en förälder.

Får barnet sitta i förälderns knä eller ligger ni ned tillsammans i sängen, skapar ni en trygg samvaro med barnet.

Där finns det dessutom utrymme för samtal gällande läsningen och ju mer barn och föräldrar kommunicerar med varandra, desto starkare växer relationen.

Läsning sätter även igång barns fantasi.

Du som förälder kan välja spännande eller roliga ämnen som ni väljer att läsa tillsammans och detta kan sätta igång tankebanor i barnet som annars inte dykt upp – eller bara en trevlig chans att få skratta med varandra.

Den kreativa förmågan

Det finns många som tror att kreativitet är medfött, men så är inte fallet.

Detta är en egenskap som kan förbättras och utvecklas, oavsett ålder, men som givetvis har en starkare påverkan på yngre barn.

Dessutom handlar det inte endast om konst, musik eller dans –  utan också ämnen som till exempel natur, emotionell intelligens och sociala situationer.

När du som förälder läser högt för ditt barn, öppnar detta nya världar och idéer för barnet och nya koncept skapas.

När man vänder första bladet på en bok – öppnas dessutom en dörr in till fantasins värld.

Språkets magi tar en bort från både tid och rum, bort till en värld fylld med exakt allt som kan tänkas skapas.

När ett barn sitter och läser i ett knä på en förälder, lär de sig att saker sker i ordning, att man börjar läsa överst på sidan och därefter nedåt. Det finns också stor chans att de lär sig namnet på bokstäver som står i boken och även hur ord skapas.

En bok är inte bara en bok – det är en dörr fylld med kunskap, fantasi, spänning och äventyr.

Språkutveckling – ordförråd, förståelser och kunskaper

Förutom en bättre relation och ett ökat kreativt tänkande hos barnet, är språkutvecklingen något som också utvecklas starkt genom högläsning under barnets unga år.

Förutom att ni får en mysig lässtund tillsammans, säger även forskning att högläsning förbättrar:

 • Grammatik och ordförråd
 • Det skapar nya förståelser och kunskaper om världen
 • Möjlighet att identifiera sig med känslor och karaktärer i böckerna
 • Barnet kommer ha det enklare lära sig läsa själv
 • Funderingar väcks i barnet, som föräldern kan svara på och öppna barnets sinnen

Högläsning hjälper barns kognitiva utveckling.

Hur man löser problem, förstår, minns, jämför och analyserar.

Ju mer man läser, desto mer växer vår förståelse för världen och vi får dessutom ett större ordförråd.

Det spelar ingen roll hur gamla vi är, men det påverkar oss givetvis starkare när vi är barn. Läser man en saga för sitt barn, behöver hen följa med i berättelsen och snabbt förstå den nya informationen.

Detta är därför en egenskap som barnet kommer fortsätta ha under hela sitt liv och en stor anledning till varför det är så viktigt att läsa för barn.

Att kunna koncentrera sig och att minnas, är essentiellt för ett funktionellt liv och högläsning hjälper barn att förbättra både sitt minne och sin koncentrationsförmåga.

De flesta yngre barn brukar ha svårt att koncentrera sig, oavsett om det handlar om att hänga med i vad som berättas, eller om barnet inte kan sitta still på samma plats under en längre stund.

Läser föräldern en spännande bok till sitt barn, som barnet faktiskt vill lyssna på, kommer hen vara intresserad i vad som sägs och då automatiskt lyssna bättre.

Ett tecken på att ett barn förbättrat sin koncentrationsförmåga, är när de kan sitta och lyssna en längre stund när du läser högt från boken.

Att minnas och koncentrera sig är två stycken egenskaper som är viktiga när det gäller att hantera information som finns i världen och det hjälper oss att förstå hur vi som människor kan agera bäst i situationer som sker under livet.

Skillnad på att skriva och att tala

När du läser för ditt barn, kommer du med stor förmodan även använda nickningar, gester och andra kroppsrörelser – för att hjälpa barnet att förstå vad som menas i berättelsen.

När man skriver och läser, möts man nämligen av ett annat språk – det skrivna språket. Ordvalen blir annorlunda och meningsuppbyggnaden likaså.

Ibland måste föräldern stanna upp i läsningen och förklara vad som hände, så att barnet uppfattar alla nya ord och så att hen kan knyta ihop berättelsen med barnets egna erfarenheter.

En skriven text är därför en otrolig bra chans för barnet att både utveckla sitt språk och sin hjärnstimulans.

Barnet kommer också lägga märke till hur språket är annorlunda, beroende på om någon läser från en bok eller om språket talas.

Läsning förbättrar kommunikationen

När man läser en berättelse för ett barn, kommer man dessutom behöva använda en viss inlevelse.

Detta så att sagan faktiskt är intressant och så barnet fokuserar på vad som berättas. Att läsa i rätt takt och betoning är viktigt, samtidig som man behöver vara redo för att svara på eventuella frågor som barnet möjligtvis har, för att därefter kunna komma tillbaka till bokens röda tråd.

Det finns forskning som studerat hur barnets utveckling stimuleras beroende på om föräldrarna har ett samtal med barnet under läsningen, eller om föräldrarna endast läser högt från boken, utan någon interaktion.

Här visade det sig att barnets språkutveckling stimuleras mer, när det pågår ett samtal mellan föräldrar och barn.

Redan som bebis kommer barnet därför börja lära sig språk och genom att lyssna på föräldrarna när de läser, kommer barnet både lära sig om det som boken handlar om, samtidigt som hen formar språket.

Ju mer som ni läser med varandra, desto mer kommer barnet lära sig och efter stund kommer hen förmodligen kunna läsa vissa bokstäver och ord själv.

Det kan vara bra att låta barnet försöka lära sig läsa vissa ord själv ibland, så att ni interagerar med varandra under läsningen och så att barnet får öva på att läsa upp något högt titt som tätt.

Att lära sig relatera till omgivningen

Läsning är dessutom något som hjälper barnet med att utveckla sin relation till omgivningen, såväl som till de karaktärer som finns med i boken.

Barn som läser eller blir lästa för, har enklare att själva uttrycka sina känslor och relatera till andra människor.

Karaktärerna i böckerna kommer förhålla sig till varandra på olika sätt och såväl kommer ni prata om olika saker med varandra när ni läser olika böcker – vilket kommer utveckla barnets kunskaper inom både språkutveckling och kommunikation.

Barn som får vara med under högläsning har större förståelse för språket när de sedan ska lära sig i skolan.

De lär sig dessutom att förstå begrepp, logik och gott omdöme under läsandet, något som vi människor har en stor nytta av i livet.

Läser föräldrarna med sina barn, kommer de förbättra sin koncentrationsförmåga och disciplin – något som också är viktigt under både skolåren och vuxenlivet.

Vad säger siffrorna om läsning?

Enligt boken ”Spelar läsning någon roll? av Lundberg & Myrberg, har en 17-åring som läst böcker regelbundet ett ordförråd på ungefär 50.000 – 70.000 ord. Jämfört med en som inte läser regelbundet, där ordförrådet bara ligger på 15.000 – 17.000 ord.

Både läsfärdighet och läsning är viktigt när det gäller att förstå dagliga aktiviteter i vuxen ålder.

Enligt forskning bör man ha runt 50.000 ord i sitt ordförråd för att hänga med i livet.

Språkfärdighet och läsfärdighet är två olika delar inom språket. Läsfärdighet handlar om läsförståelse och avkodning.

Hur språkljud från tecken och bokstäver blir till ord. Språkförståelse handlar om begrepp, slutsatser, sammanhang och ordförråd. Båda dessa delar är väldigt viktiga att utveckla under de yngre åren.

Fysiska böcker VS. digitala böcker

I dagens digitala värld finns det många sätt att läsa på – så vad är bäst, att läsa direkt från en fysisk bok, genom en ljudbok eller en digital bok?

Enligt en amerikansk forskning är det mycket bättre att läsa en fysisk bok än en digital bok. Anledningen till varför? Barn är mer engagerade när föräldrarna läser en fysisk bok jämfört med en digital bok.

Hur får jag mitt barn att läsa mer?

Ett barn som är intresserad av att läsa – brukar med stor sannolikhet gilla att läsa. Har barnet en positiv inställning gällande just läsning, kommer hen fortsätta med den inställningen under uppväxten, ungdomen och vuxenåldern.

God läskompetens skapar även större förutsättningar att bli bättre i andra ämnen.

Att ha böcker att välja mellan är det första steget om du vill att ditt barn ska läsa mer. Finns det inga böcker hemma, finns det inga möjligheter att läsa.

Det behöver givetvis också vara böcker som intresserar barnet.

Är man med i olika kampanjer för läsning kan detta öka barnets intresse.

Det finns även bok-prenumerationer, där ni får böcker hemskickade när det passar er.

Det kan också öka barnets intresse om man skriver upp sig på tjänster som dessa. Får ni t.ex. hem böcker varje månad, kommer det alltid finnas något nytt och spännande att läsa.

Att böckerna är intressanta för barnet är det viktigaste. Hen kommer ju inte vilja fokusera om det inte är ett ämne som faktiskt är intressant.

Det är också viktigt att välja böcker som passar barnets läsförståelse, så att ni inte köper hem för svåra böcker, men inte heller för enkla.

Att ha en blandning på nivåerna kan alltid vara smart och köper man en bra bok, kan man ju alltid läsa om den igen.

Återupprepning är dessutom något som vi behöver när vi ska lära oss något och läser ni en bok med mycket kunskap i – kan det alltid vara värt att läsa om den.

6 tips på hur du får ditt barn att läsa mer

Idag är det tyvärr många som bortprioriterar traditionella böcker, som vi tidigare konstaterat ger mycket mer till barnets utveckling- och språkkompetens.

Dock finns det andra, mer intressanta, prylar idag – surfplattor, mobiltelefoner eller ljudböcker.

Dessa enheter slukar tyvärr en hel del tid och istället har böckerna fått stå kvar i bokhyllan, men det är aldrig försent att ändra på detta. En drös med forskning och studier har visat att läsning är ytterst viktigt för barns språkutveckling.

Här kommer några tips på hur du får ditt barn att läsa mer:

1 – Skapa en trygg miljö för läsning

Det ska vara bekvämt att läsa. Barnet och du ska kunna slappna av. Sitt i en bekväm soffa, fåtölj eller säng och ha en bra läslampa i närheten.

Det kan även vara smart att stänga av TV:n, datorer, surfplattor och mobiltelefoner så att det inte är för många distraktioner runt omkring.

2 – Låt ditt barn välja bok

Som vi tidigare nämnde – är barnet intresserad av boken som ni läser, kommer hen fokusera mer på berättelsen.

Därför är det smart att låta barnet själv få välja ut den bok som ni ska läsa tillsammans.

3 – Gör barnet exalterad inför läsningen

Ett smart tips är att sälja in läsningen, precis som man säljer in myskvällar framför TV:n.

Gör barnet exalterad inför lässtunden genom att dedikera en dag i veckan (eller fler) åt just lässtunden och bygg upp ett momentum inför läsningen.

4 – Välj rätt nivå på boken

Alla är inte på samma nivå och därför är det viktigt att ni väljer en bok som passar in på den förståelse som ditt barn har.

Det kan vara smart att ha olika alternativ, en bok som är mer lättförståelig med fler bilder, en bok som är i mitten av spektrumet som har både bilder och lite längre paragrafer och till sist en lite svårare bok som innehåller längre texter och färre bilder.

En bok som är på en bra nivå är de böcker som innehåller cirka 5-10% okända ord.

5 – Delta i bokstunden

Det är också viktigt att du för en konversation och deltar i läsningen. I många fall brukar barn ha frågor och då är det bra om du finns som ett lyssnande öra, samtidigt som du kan svara på ditt barns funderingar.

6 – Blanda med högläsning

Forskning har visat att högläsning hjälper med barnets förståelse och språkutveckling under mellanstadiet. Det är alltså viktigt att blanda både högläsning och att barnet själv får läsa från boken.

Att barn läser mindre och mindre är inte konstigt. Vi har så många distraktioner runt omkring oss idag och surfplattor, mobiltelefoner eller TV-program brukar istället fånga barnens uppmärksamhet.

Men med dessa tips kan du skapa en magisk upplevelse inför lässtunden, så att barnet blir mer intresserad och uppmärksam under läsningen.

Läsning ger så mycket, både till sinne och själ

Det är alltså inga konstigheter och det är ingen myt – det är extremt viktigt att läsa och speciellt för barn och unga.

När man sjunker ned i en bok försvinner allt runt om en och istället öppnar sig en helt ny värld av kreativitet. En bok kan ge så mycket – glädje, kunskap, spänning, mystik, förståelse.

Ord som får en att försvinna till berättelsens saga. Till känslorna som beskrivs. Att läsa lindrar dessutom stress och får en att slappna av.

Läsning är en av de bästa alternativen om man vill lära sig nya saker och det är ett smart sätt att förbättra sitt ordförråd, samtidigt som nya idéer och kunskaper hämtas från de ord som står i boken.

Det spelar ingen roll om det handlar om fantasi, biografier, poesi, ordlekar eller kunskapsböcker.

Böcker hjälper oss att utöka vår förståelse för dåtid, nutid och framtid. Forskning visar att barn lär sig läsa till åtta års ålder och när man blir äldre, läser man för att lära sig.

Sammanfattning om varför det är viktigt att läsa för barn

Att läsa för sina barn har alltså en drös med positiva fördelar, både inom språkutvecklingen men också inom emotionell intelligens och förståelse hur hen relaterar till sin omgivning, berättelserna i böckerna och världen runtomkring.

 • En starkare relation mellan förälder och barn
 • Barnets kreativitet förbättras
 • Bra förutsättningar för talspråket
 • Ny kunskap
 • Grundläggande kunskaper i läsning
 • Utvecklar kommunikationen
 • Språkkunskap
 • Logiskt tänkande
 • Koncentrationen förbättras
 • Många barn tycker det är roligt att läsa

Det är alltså väldigt viktigt att läsa för barn.

Både högläsning och läsning skapar många förutsättningar för barnets framtida språkutveckling. Dessutom stärker det bandet mellan förälder och barn och därmed kommer båda närmare varandra.

Så ta fram er favoritbok, sätt er bekvämt och försök skapa en härlig rutin med lässtunden. Ni båda kommer vara glada över att ni gjorde det!