Innehållet innehåller reklam i form av annonslänkar till Babyland, Babyshop och Lekmer.

En barnsäng kan tyckas vara en stor säng för ett nyfött barn men det är generellt sätt en väldigt säker plats för henne att sova. Det finns andra typer av sängar för nyfödda men en barnsäng kan spara dig både pengar och oro.

Du bör köpa en ny barnsäng till ditt barn för att försäkra dig om att sängen kommer att hålla måttet och inte vara så sliten att botten plötsligt faller ur.

Köp en barnsäng som passar ditt barn! Klicka här för att hitta barnsängar.

En enkel barnsäng kan vara det bästa för ditt barn

En säker barnsäng ska ha rena linjer och inga detaljer eller utsmyckning som sticker ut. Ditt barn kan fastna i kläderna om det finns något som sticker ut och det kan få mycket tråkiga konsekvenser. Du bör också köpa en säker madrass till sängen vid samma tillfälle som när du köper sängen och noga tänka igenom helheten avseende säkerhet, stabilitet och hur väl barnsängen är monterad, eller kan monteras.

köp spjälsäng

Köp en ny barnsäng

Äldre eller använda barnsängar kan ha skador eller förslitningar som gör den farlig för ditt barn och det kan också vara så att en äldre säng inte är lika säkert byggda som nyare sängar är. Därför rekommenderar vi att du köper en helt ny säng. Titta noggrant på förpackningen när du köper sängen, där ska datum för när den producerades tydligt framgå.

Som tidigare nämnts är det viktigt att barnsängen inte har några detaljer som sticker ut som ditt barn kan fastna i. Det är också viktigt att du mäter avståndet mellan spjälorna så att du är säker på att ditt barn inte kan fastna mellan dem. Men spjälorna får förstås inte vara för brett satta heller för då kanske ditt barn kan krypa ut mellan dem.

Samma sak gäller också skruvar och andra detaljer. De måste vara väl åtdragna och absolut inte sticka ut så att ditt barn kan fastna i dem.

Hitta den perfekta barnsängen för ditt barn. Följ länken för alternativ.

Undersök konstruktionen på barnsängen du köper – är den säker

När du köper en barnsäng ska du alltid utsätta den för lite tryck och försöka vrida och vända på spjälorna. För att förtydliga är det du som förälder som ska testa sängen för tryck och vridningar innan du lägger barnet i sängen. Genom att stresstesta sängen så kan du se om något sitter löst eller om sängen är instabil. Självklart ska ingenting sitta löst och sängen ska heller inte vrida på sig i någon riktning när du trycker på den. Minsta glapp i sängen kan vara ett tecken på att den kommer att glida isär mer senare och det kan vara farligt för ditt barn.

Köp barnsäng och madrass vid samma tillfälle

Madrasser till barnsängar säljs ibland separat från barnsängen. Det är i sådana fall mycket viktigt att du köper madrassen tillsammans med sängen för att försäkra dig om att madrass och säng passar varandra perfekt. Om det finns glipor mellan madrassen och spjälorna på sängen kan ditt barn fastna eller så kan armarna eller huvudet falla ner emellan madrass och säng vilket kan medföra att ditt barn skadar sig.

köp barnsäng

Kontrollera barnsängen du köpt även efter köpet

När du väl köpt barnsängen, fått den levererad och monterat den är det viktigt att du kommer ihåg att kontrollera den med jämna mellanrum. Skaka på den, tryck den i olika riktningar, känn efter att spjälorna sitter som de ska och kontrollera att alla skruvarna är rejält åtdragna. Om det är något som känns instabilt eller om du hittar en lös skruv måste du åtgärda det snarast. Du vill förstås inte att ditt barn kan skada sig på något sätt på grund av något som först verkar som ett litet fel på sängen.

Kontrollera också att madrassen ligger som den ska. När ditt barn har vuxit till sig lite är det lätt hänt att det börjar undersöka saker på egen hand och då kan madrassen komma ur sitt läge.

Sök barnsängar på internet. Våra partners har ett brett utbud.

Köpa lakan till barnsängar

När du köper en madrass till barnsängen behöver du också lakan till madrassen. Även här är det viktigt att du är noggrann så att de lakan du köper passar perfekt till barnsängen. Det kan vara mycket farligt för ditt barn om lakanen lossnar och på något sätt och ditt barn rullas in i de lösa lakanen.

Det finns många lakan till madrasser för barnsängar som är gjorda speciellt för sådana madrasser och som sluter perfekt runt madrassen. Undersök lakanen noggrant för att försäkra dig om att de lakan du köper har en perfekt passform till madrassen och att de inte under några omständigheter kan lossna och skada ditt barn.

Mjukisdjur och filtar i barnsängen

Försök motstå frestelsen att lägga mjukisdjur, leksaker, filtar och andra lösa föremål i barnsängen. Du kommer vid något tillfälle att lämna ditt barn obevakad i barnsängen och då finns risken att barnet på något sätt fastnar i filten, eller att mjukisdjuren hamnar ovanpå barnet på ett sätt som kan vara farligt.

Håll barnet varmt med anpassade, varma kläder istället för lösa filtar och täcken. Rätt barnkläder fungerar som en varm filt och kommer att fungera alldeles utmärkt för att hålla ditt barn varmt. Sök information om bra barnkläder för ett sovande barn och gå vidare i den riktningen istället för med filtar, täcken med mera i barnsängen.

Köp en barnsäng som passar ditt barn! Klicka här för att hitta barnsängar.

Hur sätter du ihop barnsängen?

De flesta barnsängar levereras omonterade så det är oftast du själv som får montera den. När du monterar barnsängen är det väldigt viktigt att du är noggrann och att du följer bruksanvisningen till punkt och pricka. Ta hjälp av en person till för att vara på säkra sidan. Det kan också vara så att vissa delar behöver lyftas på plats väldigt exakt och då är det bäst att vara två personer som gör jobbet.

När du väl monterat sängen ska du kontrollera en extra gång att du dragit åt alla skruvarna hårt och att sängen är stabil.

Efter att du är klar med monteringen ska du stresstesta barnsängen genom att knuffa på den, försöka vrida spjälorna ur sina lägen och anlägga tryck på sängen i olika riktningar. Barnsängen ska klara alla dina försök att rubba den och inga glipor ska finnas på några ställen.

Om barnsängen levereras färdigmonterad ska du ändå testa den noggrant och försöka få den ur läge. Om du hittar fel på den färdigmonterade barnsängen ska du rapportera det till leverantören samt åtgärda felet så snart som möjligt och absolut innan du lägger ditt barn i sängen.

Det är värt att upprepas att du inte under några omständigheter ska placera ditt barn i en säng som du inte har kontrollerat väldigt noggrant och det inkluderar den madrass du lagt i sängen, madrassen ska passa perfekt i sängen och inga glipor ska finnas.

köp barnsäng

Anpassa höjden på barnsängen

Innan du låter ditt barn sova i sängen ska du tänka till på vilken höjd du ställer in sängen på. De allra flesta barnsängar kan ställas in på olika höjder som gör att barnet ligger högt upp i barnsängen eller längre ned. Det kan vara mycket praktiskt att låta barnet ligga högt i sängen för då är det lättare att lyfta upp barnet och lättare att känna på barnet där det ligger, justera ställningen, anpassa klädseln med mera.

Det kan dock vara farligt för barnet att ligga högt upp under en längre tid. Barn växer snabbt och det är inte alltid säkert att du hinner med att följa barnets exakta förmåga till nya äventyr och efter många försök kanske barnet helt plötsligt kan greppa sängkanten och ta sig över den. Ligger barnet högt upp är det förstås väldigt farligt om barnet ramlar ned på golvet. Tänk därför till lite extra på höjden och var noggrann med att följa barnets utveckling.

Hitta den perfekta barnsängen för ditt barn. Följ länken för alternativ.