Att få läxa brukar vara jättespännande, särskilt när barnen precis har börjat skolan. Då är allt roligt och man behöver som förälder kanske bara stå och se på?

Tvärtom.

Det är då ni föräldrar har chansen att sätta regler och rutiner för läxor. Ni kan tillsammans med era barn bestämma vad som ska gälla.

Tänk att barnen ska gå i skolan i minst 9 år.

Det kan vara lång tid med konflikter om läxor, eller så kan ni försöka underlätta i tid.

Skapa goda vanor och rutiner.

Om ni gör det så kommer det att gå bra. Både för er föräldrar och för era barn.

Skolan är viktig

Det första ni ska vara beredda på när det gäller läxor är att det kommer att bli tjafs och bråk någon gång under era barns skoltid. Så är det bara. Det kan bero på ålder och mognad hos era barn och hur de mår naturligtvis. Men det beror också på er föräldrar. Hur mycket tid ni har och lägger ner på att hjälpa era barn med läxorna och vad ni kan. Ni kommer att märka att vissa saker kanske ni helt enkelt inte kan, kunskapsmässigt.

Tips på hur man hjälper sitt barn med sina läxor:

 1. Prata gott om skolan
 2. Gör ett schema
 3. Mat och dryck
 4. Sömn
 5. Börja i tid
 6. Var intresserad
 7. Lagom med andra aktiviteter
 • Prata gott om skolan

Det är viktigt att era barn är positiva till skolan. Och om ni är positiva till skolan så blir barnen det också. Men även om ni inte tycker att skolan är bra, så ska ni ändå prata gott om den inför era barn. Får de höra om hur dåliga lärarna är och att läxorna inte är bra. Att det är för mycket. Att det är för svårt med mera, då får ni barn som inte kommer att tycka om skolan och då kan det bli kämpigt med läxorna.

 • Gör ett schema

När era barn börjar i grundskolan så brukar lärarna skriva ett veckobrev varje vecka. Där får ni information om vad som händer under veckan och vilka dagar det är läxor. Tack och lov för det. Då kan ni sätta upp veckobrevet någonstans där era barn ser det. Ringa in eller stryk under de dagar det är läxdagar. Eller ha en almanacka där ni markerar de dagar barnen ska göra sin läxa.

 • Mat och dryck

Innan era barn gör sina läxor ska de vara mätta. Det går inte att läsa eller räkna på tom mage. Man blir trött och sur. Ingenting kommer att fungera då. Få in den här rutinen och ha det som en regel. Det är så viktigt. Först mat och sedan läxa.

 • Sömn

Det är viktigt att era barn är utvilade och har sovit bra. Det finns ingen som kan prestera om man inte har sovit bra. Det här varierar förstås, men försök att skapa en god vana i att era barn ska gå och lägga sig i rimlig tid.

Vad är då rimlig tid? Det måste ni föräldrar bestämma, men barn mellan 6–12 år behöver ca 10–11 timmar per natt. Från 12 år och uppåt behöver de ca 8–9 timmar. Nu vet ju alla att det där skiljer sig åt beroende på barn. Alla barn är olika. En del sover mer. En del sover mindre och klarar sig bra ändå.

 • Börja i tid

Idag ser man att barn är mer stressade än någonsin och det kryper ner i åldrarna tyvärr. Börja med läxan i tid. Sitt inte med läxan dagen eller kvällen innan den ska lämnas in. Få in det som en rutin och som en regel.

 • Var intresserad

Visa intresse för era barns skolarbete. Fråga hur dagen har varit. Läs veckobrevet tillsammans och gör upp en läxplan. Då ser ni när ni har någon ledig dag eller kväll tillsammans. En läxfri dag eller dagar är viktigt för era barn att ha.

 • Lagom med andra aktiviteter

Det här är naturligtvis upp till varje familj. Det finns familjer som klarar av att ha fullspäckade scheman, men det är så viktigt för alla och speciellt barnen att ha någon dag där det är fritt. Tid för återhämtning. Ingenting på schemat. Slappa och ta det lugnt eller vara med sina kompisar. Eller umgås med familjen hemma.

Vad ska man göra om barnen inte vill göra sina läxor?

Det hjälper inte att tjata på sina barn om att göra läxorna. Tjat hjälper bara på kort sikt. Vill man ha en hållbar lösning så gäller det att ha struktur och uppmuntran. Tänk belöning istället för bestraffning. Nu ska inte belöning vara att barnen ska få en massa saker. Belöningarna kan vara att barnet får bestämma middagen en dag. En efterrätt. Kanske kan barnen få lite mer skärmtid. Barnet kan få bestämma en aktivitet under veckan. Glöm inte bort att berömma ditt barn. Oavsett ålder, så behöver man få höra att man gör någonting bra.

Låt barnet göra sin läxa

Som förälder ska man absolut inte göra sina barns läxor. Läxan är deras och det är de som ska göra den. Det är viktigt att i tid lära barnen bli mer självständiga. Ni behöver inte sitta hela tiden bredvid era barn när de gör sina läxor. Sätt er ner tillsammans och läs instruktionerna. Då ser du om ditt barn förstår läxan. När barnet förstår kan du gå därifrån. Säg till barnet att du finns där om barnet behöver din hjälp. Gå dit lite då och då för att kolla hur det går.

Roligare läxor

Ni föräldrar kan också hjälpa till att göra läxan lite roligare. Det finns till exempel många digitala verktyg man kan ta till om era barn tycker läxan är tråkig. Det finns många tips på internet. Ta hjälp där. Matematik är så mycket mer än att räkna tal i matteboken. Man kan baka, snickra och räkna saker man har i hemmet. Ja det finns mycket man kan ta till för att göra det roligare. Har barnet engelska? Leta ord i låttexter och lyssna på musik.

Det är också roligare att göra läxor tillsammans med kompisar. Uppmuntra till det.

Viktigt med motion

Mat, vila och motion. Nej det gäller inte en hund. Det här är saker som är viktiga att se till att era barn får innan läxläsningen. Mat har vi redan varit inne på. När det kommer till vila och motion så är det minst lika viktigt. Det kan hända att era barn behöver ta det lugnt innan läxan. Det behöver inte vara en lång vilostund och det behöver inte betyda att de ska sova. Många tonåringar kanske somnar efter en lång skoldag. Det är helt ok. Vila för yngre barn kan vara att bara ta det lugnt en stund.

Det är också viktigt att röra på sig. Ta små pauser mellan läxläsningen. Rör på er tillsammans. Utmana varandra med någon rörelse. Hur många situps? Hur många varv runt huset? Här får ni använda er fantasi.

Vad gör man som förälder om man inte kan?

Ni kommer säkert någon gång under era barns skoltid märka att vissa saker kan ni bara inte kunskapsmässigt.

Ni kan helt enkelt inte hjälpa till med läxan. Vad kan man göra då? Det är viktigt att inte tappa humöret. Var ärlig. Säg att du inte vet eller kan, men att ni tillsammans kan söka svaret. Om ni inte kommer på hur ni ska göra, kan ni höra av er till läraren och be om hjälp. Om det fortfarande inte går, så får barnet ta med det till skolan och få hjälp. Ni har då i alla fall försökt. Och lärare brukar ha förståelse för det.

Barn med ADHD och läxor

Visste ni att ungefär fem procent av alla barn i skolåldern har ADHD. De flesta med den diagnosen har svårt att koncentrera sig och sitta still. Det försvårar naturligtvis också läxläsningen. Hur ska man som förälder kunna stötta där? Samma saker som ni läst om gäller även här. Men man ska ha många korta pauser och det är bra att sätta en timer på hur långa pauserna ska vara. Man ska också tänka på att dela upp läxan i flera delar. Använd även här en timer. Gör också ett tydligt schema så att barnet ser vad som händer under veckan. Man kan använda bilder och färger för att göra det ännu tydligare för barnet.

När ett barn har den här diagnosen brukar föräldrarna få hjälpa till mer. Försök att dela det ansvaret med någon.

När barnet blir äldre

Ditt barn ska växa med sina läxor. Vad betyder det? Jo att barnet ska kunna ta eget ansvar för sina läxor när det blir äldre. Du ska veta att när ditt barn börjar högstadiet så kanske ni föräldrar inte kommer att få några veckobrev.

Någon information om vad som händer får ni, men det är vanligt att det minskar. Ditt barn ska nu kunna ta eget ansvar. Om ni redan från årskurs 1 har fått in en rutin med läxorna så har ni vunnit mycket.

Något ni kan tänka på är att köpa en almanacka. Där kan ert barn skriva in läxor och prov. Eller så kan hen skriva i mobiltelefonens almanacka. Huvudsaken är att det finns en plan. Ni föräldrar ska också försöka låta bli att fråga varje dag om läxor och prov. Nu ska barnen kunna ha koll själva. Säg gärna att ni finns där om de behöver hjälp. Fråga i början av veckan hur det ser ut med prov och läxor. Släpp det sedan.

Många föräldrar tycker att det här är svårt. Att inte ha koll, men det är viktigt att låta barnen försöka själva. En del kommer att glömma och misslyckas, men det lär de sig av och bli starkare av det och till slut har du ett barn som har koll.

Ställ rimliga krav

Alla föräldrar att deras barn ska lyckas i skolan och i livet. Det gäller att sätta rimliga krav på sina barn. Man ska alltid ha höga förväntningar, men med rimliga krav. Om ni kräver att era barn ska ha alla rätt på provet och de högsta betygen så kommer era barn att göra revolt någon gång i livet.

Alla barn är olika och det är ni föräldrar som känner era barn bäst. Vad är rimliga krav för just ditt barn? Ni ska veta att kraven ändras också med åldern på barnen och det kommer att gå upp och ner.

Det viktiga är att ni pratar om det och är ärliga mot varandra och säga till sina barn att ni vill att de gör sitt bästa. För att göra det, måste de göra sina läxor och läsa inför prov. Tala också om att det är okej att misslyckas. Så är livet. Det måste alla lära sig. Det är också okej att bli ledsen och besviken om man misslyckas på ett prov. Men man ska skaka av sig det och gå vidare. Inte gräva ner sig.

När era barn har haft ett prov så fråga de hur det kändes när de lämnade in det. Vilken känsla hade de. Hade de en dålig känsla, så fråga de om de tycker att de gjort sitt bästa inför provet. Hade de en bra känsla, så bekräfta den och säg att de då troligen gjort vad de har kunnat och mer än så kan man inte begära eller hur.

Läxor-vara eller inte vara?

Det finns många skolor som inte har läxor. De tycker att eleverna ska kunna göra jobbet på skoltid till många föräldrars glädje. Men se det som att era barns läxor ger de en chans att visa vad de gör i skolan. På det sättet blir ni involverade i deras skolarbete och deras kunskaper. Barns läxor är också en möjlighet för de att repetera och fördjupa sina kunskaper. Och dessutom är det en chans för de att lära sig bli självständiga och ta ansvar. Ni får också möjligheten att umgås med era barn och prata om skolan och vad de gör. Det är upp till er föräldrar hur ni lägger upp läxläsningen och hur mycket ni vill, ska och kan hjälpa era barn med det. Det som är det viktigaste är att det blir bra för just er och era barn.