För de allra flesta är det välkänt att för mycket tid framför en skärm inte är bra för hälsan.

Detta inkluderar till exempel tid framför en mobil, surfplatta och dator.

För mycket tid framför en skärm kan nämligen bidra till bland annat sömnproblem, nack-, och ryggproblem, ångest samt depression.

Det finns dessutom mer och mer forskning som tyder på att för mycket skärmtid för barn kan bidra till bland annat ADHD.

Det aktuella forskningsläget

Tiden som de flesta spenderar framför en skärm har ökat under åren.

Inte minst för barn. Utifrån detta har mer och mer forskning utförts för att undersöka hur skärmtid påverkar barns utveckling på olika sätt.

Kopplingen mellan ökad skärmtid hos barn och ökad risk för att utveckla ADHD har bland annat varit i fokus.

I en studie där mer än 2000 barn ingick rapporterades barnens dagliga skärmtid och kopplingen mellan skärmtid och barnens beteende undersöktes. Forskarna fann att vid 5-års ålder hade barn som spenderat två timmar eller mer per dag framför en skärm, en 7,7 ökad risk att uppfylla kriterier för en ADHD-diagnos, jämfört med barn som spenderade 30 minuter eller mindre per dag framför en skärm.

Flertalet andra studier har också rapporterat att barn och tonåringar som spenderar mer tid framför skärmar har större sannolikhet att visa symptom som:

  • Oförmåga att koncentrera sig
  • Svårigheter att slutföra uppgifter
  • Hyperaktivitet och impulsivitet samt svårigheter att sitta still

De ovannämnda symptomen är alla symptom som är vanligt förekommande hos barn med ADHD. Några forskare menar dock att ökad skärmtid inte enskilt kan orsaka ADHD. Istället kan ökad skärmtid orsaka de symptom som är vanliga hos barn med ADHD.

Påverkar skärmtid barn med ADHD mer?

För vissa barn med ADHD kan tidsuppfattning vara svårare än för barn utan ADHD. Detta kan i sin tur leda till att barn med ADHD har större benägenhet att spendera flera timmar framför en skärm. De kan bland annat ha lättare för att bli insvepta i dataspel eller tv-spel. Därmed kan barn med ADHD löpa större risk att oavsiktligt spendera mer tid framför en skärm.

Eftersom teknologi och skärmtid påverkar hjärnan och hjärnans utveckling, är det extra viktigt att begränsa skärmtid för yngre barn. Speciellt viktigt kan detta vara för barn med ADHD just eftersom de själva kan ha extra svårt att uppfatta hur mycket tid de spenderat framför skärmen.

I en studie undersöktes om det fanns ett samband mellan skärmtiden hos barn med ADHD i åldrarna 2,5-6 år och hur pass svår ADHD de hade. 80.4% av barnen hade en skärmtid som var högre än den rekommenderade standarden på 1 timme/dag och medianen hos barnen var 140 minuter.

Resultaten av studien visade att svårighetsgraden av ADHD hos barnen var positivt korrelerad med ökad skärmtid.

Det finns flertalet andra studier som har demonstrerat samma möjliga koppling mellan ökad skärmtid och ökad svårighetsgrad av ADHD hos barn. Därmed kan det vara extra viktigt att ha koll på skärmtiden för barn med ADHD.  

Hur du kan begränsa skärmtid för ditt barn

Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram riktlinjer för begränsning av skärmtid för barn i olika åldrar enligt följande:

  • Barn under två år bör inte ha någon skärmtid alls
  • Barn som fyllt två år bör inte sitta mer än en timme framför en skärm

WHO:s riktlinjer är framförallt framtagna för att minimera stillasittande hos barn då för mycket skärmtid också leder till mer stillasittande. Dock påverkar som sagt teknologi och skärmtid också hjärnan och hjärnans utveckling, varav det är extra viktigt att begränsa skärmtid för yngre barn.

Det är därför viktigt att hitta rätt metoder för att begränsa barns skärmtid. Nedan följer några tips som kan vara användbara i vardagen:

1. Bestäm vad barnet ska göra innan skärmtiden

För lite äldre barn kan det vara behjälpligt att tillsammans med barnet bestämma vilka sysslor eller aktiviteter som ska vara klara innan skärmtiden börjar. Det kan till exempel handla om att barnet hjälper till att städa, gör läxor eller spenderar tid med familjen. På så sätt lär sig ditt barn också att planera sin tid.

2. Sätt upp riktlinjer tillsammans med ditt barn

Det är också viktigt att sätta en gräns för skärmtid per dag. Du kan här utgå från rekommendationerna från WHO. Det kanske också finns vissa tidpunkter eller dagar då ni begränsar skärmtiden helt? Prata igenom dessa ritklinjer med ditt barn så att ni båda är överens.

3. Ta kontroll över skärmtiden

Om ditt barn inte följer de regler som ni tillsammans sätter upp kan det vara läge att helt begränsa tillgången till skärmen. Det kan du bland annat göra genom att begränsa internetåtkomsten eller ställa in föräldrakontroll på den enhet ditt barn använder. På så sätt kan du begränsa åtkomst till vissa typer av sidor, vilket kan hjälpa dig att minska skärmtiden hos ditt barn.