Idag hittar du ekologiska alternativ inom alla tänkbara kategorier. Det finns ekologisk mat, ekologisk hud- och hårvård, ekologiska kläder, plastfria nappflaskor och mycket mer. Ekologiska produkter är en viktig del av vårt vardagliga liv och en hållbar miljö och kan innebära allt från att bibehålla en naturlig balans inom jordbruk och produktion till att använda mindre gifter och kemiska ämnen i mat och kläder. Men vad innebär egentligen ekologiska produktion och varför ska man egentligen välja ekologiskt? Kanske mesta av allt, hur vet man att någonting verkligen är ekologiskt? Det ska vi ta upp i den här artikeln.

Vad innebär ekologiska produkter?

Ekologiska livsmedel är naturliga. De innehåller inga onaturliga aromer, färgämnen, genetiska arvsanlag eller konserveringsmedel. Djur tas hand om på ett etiskt sätt och får utlopp för sitt naturliga beteende samt får äta ekologiskt foder som till den största delen produceras på den egna  gården.

Inom odling och lantbruk används inga bekämpningsmedel och ingen konstgjord handelsgödsel vilket gör produkten näst intill giftfri. Ekologiska livsmedel är dock ingen garanti för en helt giftfri mat eftersom odlingar och livsmedel kan påverkas oavsiktligt genom föroreningar i den omkringliggande miljön, som till exempel nedsmutsade vattendrag eller från regn. Lagstiftningen inom EU reglerar därmed enbart själva produktionen och vad som används där, men så klart är den ekologiska livsmedel betydligt mer giftfri än den icke-ekologiska.

KONTROLLER AV EKOLOGISKA PRODUKTER

En annan viktig sak att känna till är att inom EU är det faktiskt bara livsmedel som enligt lag kontrolleras så att det verkligen kommer från ekologisk källa och produktion. Hud- och hårvård etc. har inga faktiska kontroller och teoretiskt sett innebär detta att man kan skriva på en schampoflaska att den är ekologisk, utan att någon kontrollerat eller garanterat att det verkligen är så enligt lag.

Som tur är finns det tredje parter som utför dessa kontroller och certifierar produkter med sina egna märkningar så att du som konsument kan veta ändå. Mer om detta strax.

EKOLOGISKT OCH NATURLIGT

Det kan vara lätt att tro att ekologiskt och naturligt betyder samma sak, men så är icke fallet. Här ska vi reda ut de olika begreppen;

Naturligt: Enkelt förklarat så är naturliga ingredienser alla ingredienser som finns naturligt i naturen. Naturliga ingredienser har sedan en underkategori som man kallar för fyndigheter. Fyndigheter är bland annat vatten, jordmineraler och mineralolja som används i många produkter och tillverkningsprocesser men som inte kan tillverkas, de bara finns.

Alla naturliga produkter är inte självklart ekologiska dock. Om vi tar kokosolja som ett exempel; produkten är visserligen naturlig då kokosnöt kommer från naturen, men den kanske har kommit från en icke-naturlig odling med besprutade palmträd och sedan utvunnits med starka kemikalier? Då är den naturlig, men inte ekologisk, och det är där den stora skillnaden ligger. Naturliga produkter på marknaden brukar ändå innehålla inga eller väldigt lite syntetiska ämnen.

Ekologiskt: Man skulle kunna säga att ekologiskt är en slags metod egentligen. Man driver upp plantor och grödor utan att använda kemiska bekämpningsmedel och andra gifter samt har en bättre etik kring arbetsmiljö och djurhållning vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle. För att något ska bli certifierat som ekologiskt kan det inte växa vilt, då är det istället naturligt, och således kan aldrig vatten eller jordmineraler klassas som ekologiska utan är istället naturliga fyndigheter.

ÄR EKOLOGISK MAT NYTTIGARE?

Enligt livsmedelsverket så finns det ingen forskning som hittills visar på några skillnader i vitamin- och mineralhalt hos växter som är ekologiskt eller icke-ekologiskt odlade. Dock är inte alla enskilda plantor undersökta och det behövs fler studier för att få fram ett slutgiltigt resultat.

Varför ekologiska produkter?

Man brukar tala om fem olika skäl till att välja ekologiska produkter;

  • Miljö
  • Hälsa
  • Etik
  • Kvalitet
  • GMO-fritt

Miljö Miljön påverkas positivt av ett ekologiskt lantbruk. Fler fåglar, insekter och växter trivs i och på de ekologiska jordarna vilket gör att den biologiska mångfalden gynnas. Naturlig gödsel tas tillvara som en naturlig resurs på gården samtidigt som att frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel skapar en giftfri jord.

Hälsa Rester av kemiska bekämpningsmedel finns i vårt grundvatten och andra vattendrag och det regnar ner över oss. Rester av kemikalier finns i våra och i våra barns kroppar. Vi vet inte egentlig vad konsekvenserna av alla de syntetiska ämnen och kemikalier vi stoppar i oss är, men vad vi vet är att vissa av dem är tveksamma ur hälso- och miljösyn.

Som exempel kan vi ta detta uttalande från Naturskyddsföreningen angående PFAS: “Vissa är cancerframkallande och kan orsaka leverskador. Andra har i djurförsök visat sig påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet. Flera tusen är inte ens testade. Ändå får de finnas i vanliga produkter som smink, kläder och möbler. Vi pratar om PFAS, en grupp ämnen som är extremt svårnedbrytbara och som vi alla har i blodet – till och med isbjörnarna långt borta i Arktis.

Etik På en ekologisk gård ställs höga krav på djurhållningen. Djur får komma ut och få utlopp för sina naturliga instinkter, grisar får böka i jorden och hönor kan picka mask. Distribueringen av antibiotika är högst kontrollerad och transporten av djur minimerad.

När det kommer till odling av plantor så är bidra elimineringen av kemiska bekämpningsmedel både till bättre hälsa och en säkrare arbetsmiljö för de människor som arbetar där.

Kvalitet Tomater som odlas under naturliga omständigheter växer långsammare och blir sötare i smaken. Konserveringsmedel gör att sylt och saft kan stå i skafferiet utan att åldras, praktiskt men kanske inte så trevligt då konserveringsmedel enligt vissa studier ger överaktiva barn liksom flera färgämnen som finns i våra livsmedel. Nitrit i kött och chark ger röd fin färg och förlängd hållbarhet men anses å andra sidan vara cancerframkallande på lång sikt. Genom att minimera mängden kemikalier i maten får den en naturlig sammansättning så som den är tänkt att fungera i våra kroppar.

GMO-fritt GMO står för Genetiskt Modifierade Organismer och är en teknik som innebär att man tar två färdigheter från två olika plantor och korsar dem i en och samma planta. Detta gör man genom att isolera den genetiska sträng som bär på den färdighet man är ute efter och sedan korsa den med en växt. Vad är då meningen med detta? Jo bland annat har man lyckats ta fram potatisar som producerar ett eget biologiskt insektsgift som dödar skadeinsekter samt en sojaböna med ökat motstånd mot kemikalier vid skadedjursbekämpning.

Detta kan låta som en fördel men vi vet faktiskt inte vad som händer i miljön i det ånga loppet när man förädlar och ändrar genetiska arvsanlag. Vi vet inte heller vad som händer i människan när denna DNA och genetik börjar brytas ner i form av föda och därför har den ekologiska principen förbjudit GMO. Helt enkelt för att det avviker så pass från naturen så som den tillkom på egen väg.

Hur vet man att något är ekologiskt?

Som nämnt innan så är det bara ekologiska livsmedel som kontrolleras så att det verkligen är ekologiska. I Sverige måste alla som vill märka livsmedel som ekologiska certifieras och kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan. Ett livsmedel med ekologisk märkning måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser för att passera kontrollen och märks sedan med EU:s märkning det gröna bladet.

Andra ekologiska produkter så som hud- och hårvård behöver inte kontrolleras och teoretisk sett kan alla skriva på sina produkter att de är ekologiska. Men det finns faktiskt etablerade tredje parter som arbetar med att kontrollera och märka ekologiska produkter så att du som konsument kan känna dig säker på att produkterna är ekologiska. Här finner du de mest etablerade ekologiska märkningarna inom Europa samt deras krav;


  BIO EQUITABLE

Bio Equitable är en del av Bio Partenaire och att få en Bio Equitables märkning innebär att arbetaren får en skälig lön och att varans produktionen bedrivs på ett hållbart sätt. Läs mer om Bio Partenaire här

 

  BDIH

Tillverkare som fått sina produkter märkta med BDIHs märke använder naturliga råvaror så som vegetabiliska oljor, fetter och vaxer, örter, eteriska oljor och aromatiska ingredienser. Allt kommer från kontrollerad ekologisk odling och även från kontrollerade uppsamlingar i naturen. Råvarorna väljs noggrant ut och den ekologiska aspekten spelar en stor roll. Läs mer om BDIH här

 

BRA MILJÖVAL

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egna miljömärkning. Kraven på produkterna är hög och utvecklas hela tiden vilket gör att miljöarbetet hos de som fått miljömärkningen alltid utvecklas. Läs mer om Bra Miljöval här

 

 

COSMETIQUE BIO Denna märkningen är egentligen bara tillgänglig för franska tillverkare men kan stötas på bland importerade varor. Märkningen kräver att minst 95% av totala innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung. 10% av den totala produkten måste vara ekologiskt men i 5% syntetiska ämnen är tillåtna. De procentuella delarna måste skrivas ut. Läs mer om Cosmebio här      

ECOCERT

  Ecocert är en fransk tredje parts certifierare men märkningen används över hela Europa. Märkningen står för hållbar utveckling med hög fokus på ekologisk produktion. Märkningen kommer i två olika nivåer: Naturlig kosmetik: Kräver att minst 50% av det totala innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung och 5% av det måste vara ekologiskt. Naturlig, ekologisk kosmetik: Kräver att minst 95% av totala innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung. 10% av det måste vara ekologiskt. Tillåter 5% syntetiska ämnen. Läs mer om EcoCert här        

ECOCONTROL

EcoControl certifierar att råmaterial som används i kosmetik är av naturlig och ekologisk kvalitet enligt de krav och regler som hos BDIH, COSMOS och Natrue. EcoControl fokuserar dock enbart på råmaterial och inget annat runt omkring. Läs mer om EcoControl här

 

EU MÄRKNING FÖR EKOLOGISKT JORDBRUK

EU:s logotyp för ekologisk produktion är obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel inom Europa och är en av våra mest välkända märkningar. Läs mer om EU Eco här

   

ECO GARANTIE

Eco Garantie är en märkning och certifiering för tvätt- rengöring- och kosmetikprodukter. Dessa får endast innehålla råmaterial med ursprung från växt- och djurriket samt mineraler. Alla processer och utvinningssätt som behövs för att kunna använda råvarorna måste göras med hänsyn till miljön. Läs mer om Ecogarantie här  

 

GOTS (Global Organic Textile Standard)

GOTS är en internationell miljömärkning för naturfiber och begränsar skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan från fältet till konsumtion eller använding. Varje processteg uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg.GOTS har två märkningar och produkten får ett av dem om produkten innehåller minst 70 % ekologisk råvara och sedan två om produkten innehåller minst 95-100 %. Läs mer om GOTS här

     

KRAV

KRAV-märket är kanske en av de vanligaste märkningarna Sverige och sitter på livsmedel som har odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO. Märkningen står även för god djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat under hela processkedjan, eller ”från jord till bord” som är deras slogan. All KRAV-certifierad verksamhet kontrolleras minst en gång per år. Läs mer om KRAV här

   

NATRUE

Natrue är en märkning för hud- och skönhetsprodukter som garanterar att produkten består av naturliga ingredienser. Det som sticker ut med Natrue är att hela 70% av ett företags produkter måste uppfylla kraven för certifiering för att en endaste av deras produkt ska få certifieras. Utöver det finns det olika nivåer inom certifieringarna på de olika produkterna. Läs mer om Natrue här

NPA (Natural Products Association)

NPA certifierar och märker kosmetik, mat och kosttillskott. För att få använda märkningen så måste hela 60% av ett varumärkes produkter samt tillverkningsprocessen av dess möta upp kraven som NPA ställer. Läs mer om NPA här  

NSF

NSF är en världsledande organisation vad gäller att utveckla nationella regler och standarder samt hålla i utbildningar vad gäller miljö, hälsa, ekologi och mycket mer. Märkningen har två nivåer med olika innebörd: NSF kosmetik: Är testad så att produkter som påstår sig vara fria från vissa ämnen faktiskt är det. Tillverkningsprocesser ses över och produkter undersöks. ”Innehåller ekologiska ingredienser”: Märkningen kräver att minst 70 % av innehållet ska vara ekologiskt. Tillåter dock ett fåtal syntetiska konserveringsmedel. Läs mer om NSF här    

 

Soil Association Organic

Soil Association är den största märkningen för ekologiska varor och produktion inom Storbritannien. Märkningen infattar livsmedel, djurhållning, textilier och skönhetsprodukter och både Storbritanniens, EU:s och internationella ekologiska regelverk måste uppnås. Har två olika nivåer med olika innebörd: Ekologisk: Här krävs att minst 95 % av ingredienserna ska vara ekologiskt. Tillverkad med ekologiska ingredienser: Här krävs att minst 70 % av ingredienserna är ekologiskt. Läs mer om SAO här      

SVANEN

Svanen är en miljömärkning som gäller för hela Norden och beslutas av Nordiska Ministerrådet. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning under produktens hela livscykel, från råvara ända till avfall. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfall och skräp, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar men även kvalitet och funktion av de olika produkterna. Läs mer om Svanen här

   

USDA

USDA drivs av amerikanska jordbruksverket och märket ekologiska livsmedel och kosmetik. Märket är det största inom USA och har tre olika nivåer, men bara två av nivåerna ges en märkning: 100 % Organic: Här krävs att 100% av innehållet är ekologiskt. Organic 95%: Här krävs att 95% av innehållet är ekologiskt. De sista 5% får endast bestå av ämnen som finns på listan över godkända ämnen. Made With Organic Ingredients: Här krävs att minst 70% av innehållet är ekologiska ingredienser, tre av dessa måste listas på förpackningen. Läs mer om USDA här