Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar

Naturen är fantastisk, och när det gäller att förse ett spädbarn med rätt näring så finns det ingenting som slår bröstmjölken. Under de första sex månaderna av barnets liv rekommenderas uteslutande amning, och bröstmjölkens fördelar är väl dokumenterade.

Samtidigt kan det finnas situationer där mamman av olika anledningar inte kan eller vill amma. I de lägena finns möjligheten att i stället ge bebisen en färdig modersmjölksersättning. De ersättningsprodukter som finns på marknaden idag är utvecklade för att så långt det är möjligt efterlikna bröstmjölken.

Bröstmjölkens uppgift är att förse bebisen med de ämnen som den behöver för sin utveckling och som skyddar mot sjukdom. Förutom vätska innehåller mjölken viktiga näringsämnen som proteiner, fetter, kolhydrater, immunceller, vitaminer, mineraler och probiotika.

Kraven på en bra ersättningsprodukt är att den i så stor utsträckning som möjligt ska innehålla de ämnen som barnet behöver. Vid tillverkningen av modersmjölksersättning utgår man oftast ifrån komjölk. Det är viktigt att man använder sig av en godkänd och kontrollerad råvara.

För att efterlikna bröstmjölken och anpassa produkten till barnets behov, reducerar man proteinhalten, och tillsätter vissa ämnen som fetter, kolhydrater, vitaminer och mineraler. Eftersom barnets kropp inte kan ta upp näring lika lätt från en ersättningsprodukt som från riktig bröstmjölk, ser man till så att halterna av näringsämnen är högre i ersättningsprodukten. I det här testet tipsar vi om några av de mest högkvalitativa ersättningsprodukterna som finns på marknaden idag. Vi går också igenom några eventuella hälsorisker som kan finnas och hur dessa kan hanteras. Glöm inte att rådgöra med din barnavårdscentral när det gäller ditt val av bröstmjölksersättning.

Lista över de bästa modersmjölksersättningarna:

Resultat:

Premium: Nestlé NAN Sensitive 1

Modersmjölksersättning nummer 1 är avsedd att ges från födseln upp till sex månaders ålder. NAN Sensitive från Nestlé är framtagen för att vara skonsam mot bebisens mage. Den innehåller viktiga näringsämnen som oligosackarider (GOS och FOS), som fungerar som mat för de goda bakterierna i tarmen. De viktiga fettsyrorna DHA (omega 3) och ARA (omega 6) finns också med, och NAN Sensitive innehåller ingen palmolja.


Mellan: Nestlé NAN Pro 1

Den här mjölkersättningen från Nestlé uppfyller barnets näringsbehov upp till sex månaders ålder. Den innehåller också en typ av bakterie som är välgörande för barnets mage – mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri.


Budget: Semper BabySemp 1 Lemolac

Lemolac nr 1 från Semper kan ges från födseln och upp till sex månaders ålder. Det är en extra lättsmält produkt som passar bra när bebisen har matsmältningsproblem. Proteinet i produkten är behandlat med citronsyra så att det blir mer lättsmält.


Köpguide modersmjölksersättning

Att amma eller inte

Beslutet att amma sitt barn eller inte måste fattas av var och en. Det kan finnas en rad anledningar till att en nyförlöst kvinna väljer att inte amma sitt barn. Det kan vara till exempel av medicinska eller psykologiska skäl, eller på grund av bristande stöd ifrån omgivningen.

Samtidigt har amningen stora hälsofördelar, både för barnet och för mamman. Man rekommenderar att barn får enbart bröstmjölk fram till sex månaders ålder, men att det sedan fortsätter att ammas även när de har börjat äta annan mat – minst upp till tvåårsåldern.

Bröstmjölken innehåller en mycket lång rad ämnen som främjar barnets hälsa och utveckling. Det gäller till exempel hormoner, vita blodkroppar, stamceller, enzymer, och goda bakterier. Dessutom ändras bröstmjölkens sammansättning över tid, och anpassas till barnets behov.

Om ditt barn blir sjukt, blir amningen extra välgörande eftersom kroppen då producerar extra vita blodkroppar och antikroppar som förs över till barnet via bröstmjölken.

Amning har väl dokumenterade hälsofördelar. Barn som har ammats får ett bättre immunförsvar även som vuxna. De löper mindre risk att utveckla övervikt och fetma. Att ha blivit ammad som barn tycks ha en långtidsverkan, och skydda mot en lång rad sjukdomar och besvär senare i livet.

Även den ammande kvinnan får hälsofördelar, till exempel av hormoner oxytocin, som utsöndras vid amningen. Detta minskar ångest, stress och depression hos mamman.

Vi vet fortfarande inte allt om bröstmjölkens skyddande egenskaper.

Väljer man av något skäl att helt eller delvis avstå från amning, så måste bröstmjölken ersättas eller kompletteras med en godkänd modersmjölksersättning. Det finns idag ett stort utbud av mjölkersättningsprodukter på marknaden.

Dessa produkter har utvecklats för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna bröstmjölken. Mjölkersättningen innehåller laktos och/eller andra sockerarter, vegetabiliska oljor, fettsyror (oftast från fiskolja), tillsatta vitaminer och mineraler, enzymer, aminosyror (i regel från komjölk), och ibland probiotika. Den essentiella fettsyran DHA (omega 3) måste enligt lag finnas i all modersmjölksersättning.

Rådgör alltid med din barnavårdscentral inför ditt val av mjölkersättning.

Även när man ger sin bebis mjölkersättning så är det en positiv upplevelse för bebisen att få vara i famnen, gärna med hudkontakt och ögonkontakt, under matningen.

Vilken typ av modersmjölksersättning ska jag ge till mitt barn?

De olika ersättningsprodukterna har fått olika nummer, som talar om för vilken ålder de är avsedda. Från födseln och upp till sex månaders ålder ska man ge bröstmjölksersättning – nummer 1.

Från sex månaders ålder upp till ett års ålder bör man i stället ge så kallad tillskottsnäring – nummer 2. Denna är inte avsedd att vara den enda födan som barnet får i sig, utan är ett komplement till andra typer av mat. Dock är skillnaderna inte så stora – vill man fortsätta med ”nummer 1” även efter sex månaders ålder så går det också bra.

Från 9-12 månaders ålder kan man ge tillskottsnäring/mjölkdryck – nummer 3-4 – som är järnberikad. Detta främst för att barnet ska få tillräckligt med järn, om det inte redan får det på annat sätt.

Modersmjölksersättning och cancer

2017 avslöjades att bröstmjölksersättning kan innehålla de cancerframkallande ämnena 3-MCPD, 2-MCPD och glycidylestrar. Ämnena bildas vid raffinering av vegetabiliska oljor, särskilt palmolja.

Testfakta genomförde dock en analys där de kom fram till att värdena för de tre ämnena hade minskat betydligt i maj 2017, och då hamnade under gränsvärdena. Tillverkarna hade blivit mer medvetna om de här ämnena och börjat välja oljeråvaror med lägre halter av dem.

Enligt Livsmedelsverket bör vi minska mängden vi får i oss av de här ämnena. Glycidylestrar kan i kroppen omvandlas till glycidol, som är cancerogent.

Risken att drabbas av cancer är dock störst för den som exponeras under lång tid. När det gäller modersmjölksersättning så anser man att det används under en såpass kort tid, så risken att det ska påverka barnet är mycket liten.

Livsmedelsverket har också uppmärksammat förekomsten av arsenik i produkter som riktar sig till barn med komjölksallergi. Det gäller framförallt de risbaserade produkterna, och beror på att arsenik förekommer i berggrund och jord där riset odlas.

Även om doserna är små, kan exponering för arsenik under en längre tid vara negativt för hälsan, och bland annat öka risken för cancer.

Modersmjölksersättning och diabetes

Andelen barn med diabetes typ 1 har fördubblats under de senaste 20 åren. Forskning har nyligen visat att modersmjölksersättning som lagras riskerar att få höga halter av så kallade AGE-ämnen (Advanced Glycation End products). Det här gäller mjölkpulver som lagrats för länge eller i hög värme och hög luftfuktighet.

AGE-ämnen har visat sig störa kroppens förmåga att utveckla försvar mot så kallade autoimmuna sjukdomar, som till exempel diabetes typ 1. Ett sätt att undvika detta är att använda färska produkter och att välja flytande mjölkersättning i stället för pulver.

En annan teori kring ökningen av barndiabetes har varit att det berott på ospjälkade komjölksproteiner. Hypotesen var då att spjälkade proteiner skulle lösa problemet. Denna teori har dock tillbakavisats i en omfattande studie.

Är barnet allergiskt mot komjölksprotein bör man däremot välja en mjölkersättning som har spjälkat komjölksprotein.

För mamman har amningen en skyddande effekt mot diabetes typ 2. Studier har visat att kvinnor som ammar i mer än sex månader löper mindre risk att drabbas av diabetes typ 2 senare i livet.

Modersmjölksersättning eller välling?

Välling är en spannmålsbaserad produkt, till skillnad från bröstmjölksersättningen, som i regel är mjölkbaserad. Välling kan alltså inte användas under de första månaderna av bebisens liv.

Vill man introducera välling senare, så ska man enligt Livsmedelsverket börja med pyttesmå portioner och sedan öka portionsstorleken långsamt. Detta för att minska risken för glutenintolerans. Det är viktigt att också introducera annan mat.

Små barn löper ofta risk att inte få i sig tillräckligt med järn. Om man inte ger dem tillräckligt med naturligt järnrika livsmedel, så bör man ge dem järnberikade livsmedel. Det finns välling som är järnberikad.

När det gäller välling så finns det en risk att det används som tröst snarare än som mat, och detta kan ha en negativ inverkan på barnets ätbeteende. Det här gäller särskilt då vällingen ges i nappflaska. Därför kan det vara en fördel att i stället ge välling i en mugg.

Se upp med risbaserad välling och andra risbaserade produkter, då dessa kan innehålla arsenik.  

Vad gör jag om barnet är allergiskt mot mjölk?

Det finns två olika typer av överkänslighet mot mjölk. Den ena är mjölkproteinallergi, då man alltså reagerar mot just proteinerna i mjölken. Den andra är laktosintolerans, som kommer av att tarmen saknar förmåga att bryta ner mjölksocker (laktos).

Mjölkproteinallergi är den vanligaste formen av matallergi hos små barn. Symptom kan vara olika typer av magbesvär som kräkningar, diarré och magont. Även kolik, nässelutslag eller eksem, blod i avföringen, och dålig viktuppgång kan vara symptom på att ett spädbarn är allergiskt mot mjölkprotein. 

Ofta kommer symptomen när man börjar ge barnet produkter som innehåller komjölk – till exempel modersmjölksersättning. De flesta barn med mjölkproteinallergi utvecklar tolerans innan de uppnår skolåldern.

När det gäller laktosintolerans så är det mer ovanligt hos små barn. Det finns två varianter: Primär och sekundär. Den primära laktosintoleransen är den som de flesta människor i världen utvecklar efter småbarnsåren, då kroppens produktion av enzymet laktas minskar. Det betraktas då som ett normaltillstånd, men det är ovanligt i Norden.

Om små barn blir laktosintoleranta så är det oftast den sekundära formen, som egentligen beror på glutenallergi eller någon form av tarmsjukdom. Det här är en tillfällig form av intolerans, som går över när tarmen har läkt igen.

Kontakta alltid vården om du misstänker att ditt barn är allergiskt. Då får du också vid behov hjälp med att hitta en lämplig modersmjölksersättning.

Modersmjölksersättning med getmjölk

De flesta modersmjölksersättningar är baserade på komjölk, men det finns också de som är baserade på getmjölk. Det viktiga är att du ger ditt barn en modersmjölksersättning som är godkänd och som är anpassad till barnets behov, oavsett om den är baserad på ko- eller getmjölk.

Om barnet är allergisk mot komjölksprotein, så ska man inte heller ge getmjölksbaserade produkter. Proteinerna i getmjölk har stora likheter med de i komjölk, så risken är stor att barnet då får en allergisk reaktion även mot getmjölk.

Däremot så har getmjölken större andel korta fettsyror, vilket gör den mer lättsmält. Det kan vara en fördel, särskilt om barnet har någon form av tarmbesvär (läs mer under stycket om sekundär laktosintolerans).

Getmjölken innehåller också naturligt oligosackarider, som i forskning har visat sig ha inflammationsdämpande egenskaper i tarmen. En annan fördel just i modersmjölksersättning är att järnet är mer lättillgängligt i getmjölk än i komjölk.

Premium: Nestlé NAN Sensitive 1

Den som knep första platsen i premiumsegmentet var ersättningen NAN Sensitive från Nestlé. Den här ersättningen är framtagen för att vara skonsam mot bebisens mage. Produkten är utformad för att tillfredsställa barnets närings- och energibehov upp till sex månaders ålder.

Bland annat innehåller den oligosackarider (GOS och FOS), som fungerar som mat till de goda bakterierna i tjocktarmen. I produkten finns även en typ av bakterie som är välgörande för barnets mage – mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri. NAN Sensitive innehåller också de essentiella långkedjiga fleromättade fettsyrorna DHA (omega 3) och ARA (omega 6). Den här produkten är numera också halalcertifierad och fri från palmolja.

Det här är ett mjölkbaserat koncentrat som ska späs ut med vatten. Man ska bara tillaga en måltid åt gången, så att ersättningen är så färsk som möjligt när man ger den till barnet. Det är viktigt att hålla en god hygien vid tillagningen, och att koka vattnet enligt anvisningarna innan man låter det svalna och blandar i mjölkpulvret. Det är viktigt att låta vattnet svalna tillräckligt, så att man inte dödar de goda bakterierna!


Mellan: Nestlé NAN Pro 1

I mellansegmentet blev vinnaren Nestlés mjölkersättning Pro, som har flera likheter med NAN Sensitive. Den uppfyller barnets näringsbehov upp till sex månaders ålder. Den innehåller också den välgörande bakterien Lactobacillus reuteri. Produkten är halalanpassad och fri från palmolja. Liksom NAN Sensitive så ska den blandas med kokt och svalnat vatten, och det är viktigt att hålla en god hygien vid tillagning.


Budget: Semper BabySemp 1 Lemolac

Lemolac är en mjölkersättning som är utmärkt för barn som har känslig mage. Den innehåller citronsyra, som spjälkar proteinerna vid tillagningen, så att dessa blir mer lättsmälta.

Semper har strävat efter att få ersättningens sammansättning att likna bröstmjölkens. Det gäller till exempel proportionen mellan kasein och vassleprotein, som är 40/60 vilket liknar den i bröstmjölk.

Produkten är också berikad med DHA (omega 3), ARA (omega 6), GOS (galaktooligosackarider), samt andra näringsämnen som är viktiga för barns utveckling såsom järn, vitamin D och jod. Produkten uppfyller barns näringsbehov upp till 6 månaders ålder.


För att göra testet mer komplett, har vi också tittat på några andra produkter i kategorin. Det här är produkter som vi varmt rekommenderar, även om de inte kom på första plats i testet.

Semper D-vitamindroppar

Man rekommenderar att barn ska få D-droppar från första veckan upp till två års ålder. Man ska under den här perioden ge fem D-droppar per dag (=rekommenderat dagligt intag).

Barn kan i vissa fall behöva fortsätta med D-droppar även efter två års ålder – om de inte får i sig tillräckligt med D-vitamin på andra sätt.  Det här gäller till exempel barn som inte äter fisk, eller barn som har kläder som täcker huden även på sommaren.

Vitamin D är bland annat viktigt för benhälsan, immunförsvaret, och för att förebygga inflammationer.

Sempers D-droppar innehåller också probiotika i form av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri. På så vis bidrar de också till att hålla magen i balans.


Nestlé Nan 4 Pro Mjölkdryck

Det här är en mjölkdryck som är avsedd för lite större barn – från 15 månaders ålder. Den ska därför endast ses som ett komplement till den övriga kosten. Den kan användas i stället för komjölk, då den är näringsmässigt mer anpassad till barnets behov för den åldern.

Pro-drycken är tillverkad med Nestlés speciella proteinteknologi. Den är berikad med järn, vitaminer och kalcium, samt bakteriekulturerna Bifidobacterium longum och Lactobacillus rhamnosus. Det här är ett pulver som ska späs med vatten, och det är viktigt att följa instruktionerna vid tillagning.


Nestlé NAN Pro 1 drickfärdig

Ersättningen NAN Pro 1 finns också i en drickfärdig variant. Den blir på så vis enklare att förbereda – inget vatten som behöver kokas. Flaskan behöver dock alltid kokas innan, och mjölkersättningen behöver värmas något, till exempel i vattenbad. Följ alltid instruktionerna för beredning av mjölkersättningen!

Den här produkten uppfyller barnets energi- och näringsbehov från födseln upp till sex månaders ålder.


Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan modersmjölksersättning nummer 1 och 2

Modersmjölksersättning nummer 1 är för spädbarn från 0-6 månaders ålder. Nummer 2 är för 6-12 månaders ålder medans nummer 3-4 kan ges vid 9-12 månaders ålder.

Vilket är bäst, modersmjölksersättning eller bröstmjölk?

Bröstmjölk är den bästa födan för barnets hälsa och utveckling. Den mjölk som barnet får genom att amma är optimalt anpassad för barnets behov. Skulle amningen av någon anledning inte fungera, så ska man i stället ge en godkänd modersmjölksersättning.

Hur ska jag förvara modersmjölksersättningen?

Modersmjölksersättning i pulverform ska förvaras torrt och svalt. Följ tillverkarens anvisningar om förvaring av produkten.

Vad behöver jag tänka på när jag ska bereda modersmjölksersättningen?

Små barn är extra känsliga för infektioner. Man ska därför vara noga med hygienen när man hanterar modersmjölksersättning. Tvätta händerna, och sterilisera (koka) flaskan som ska användas. Om du har ett pulver som ska lösas i vatten – ta kallvatten från kranen, spola tills det är riktigt kallt, koka sedan vattnet, och låt svalna. Följ alltid tillverkarens anvisningar när det gäller beredningen av mjölkersättningen.

Källor

Tidningen Vårdfokus: “Amning har långtidsverkan”

Tidningen Vårdfokus: “Amma bra också för mamma”

Rikshandboken Barnhälsovård: “Bröstmjölksersättning”

SVT nyheter januari 2019: “Mjölkpulver misstänks öka risken för typ-1 diabetes”

Livsmedelsverket: “Spädbarn”

Rikshandboken Barnhälsovård: “Mjölkproteinallergi”